Rasy i języki 7 królestw

Populacja Siedmiu Królestw jest dość różnorodna, jednak główna linia podziału biegnie pomiędzy "Morskim ludem" a "Ludźmi Ziemi" - oczywiście obie rasy określają się na własny użytek mianem ludzi. Główną różnicą anatomiczną, są częściowo wykształcone skrzela, znajdujące się za uszami, które umożliwiają "Morskiemu ludowi" oddychanie pod wodą przez dłuższy czas.  Badacze historii Mandrilu są zgodni co do tego, że oba ludy wywodzą się od wspólnych przodków. Sprzeczają się jedynie co do tego, czy swoje pochodzenie "Morscy" zawdzięczają ubocznym skutkom magii, które zaowocowały dziedzicznymi zmianami, czy ewolucjii, która w zaraniach dziejów nie mogła się zdecydować którą drogą podąży gatunek ludzki. Wszystkie rasy ludzkie mogą się ze sobą mieszać i tworzyć płodne potomstwo, co sugeruje, że druga teoria może być bliższa prawdzie.

Ludzie Ziemi

Mimo wielu kolorów skóry, ludzie zamieszkujący Mandril dość swobodnie mieszają się ze sobą, tworząc różnorodne społeczności. Oczywiście występują również mniej lub bardziej zamknięte grupy, jednak co do zasady ogólnej nie dochodzi do pogromów na "tle rasowym". Mimo to da się wśród ludzi ziemi rozróżnić pewne podgrupy, które (zazwyczaj) na skutek trybu życia i warunków naturalnych, w jakich w większości przebywają, cechują się nadreprezentacją pewnego wyglądu. Poza typowymi przedstawicielami gatunku ludzkiego, możemy wyróżnić: Elfy i Krasnoludy.

Elfy

Mianem elfów określani są ludzie charakteryzujący się drobną, dość delikatną na oko budową ciała. Wywodzą się z leśnych społeczności, które specjalizują się w łowiectwie i zbieractwie. Żyją wśród drzew, budując swoje chaty w ich gałęziach, wykorzystując naturalne, lokalne materiały. Preferują różnego rodzaju bronie miotane - których używają z wielką biegłością, od dziecka przyuczani do polowania na ptaki i wiewiórki oraz drobne gryzonie. Świetnie sobie dają radę w terenie. Znają nieźle rośliny - głównie te, które występują w ich rodzinnej okolicy, mają jednak na nie własne "ludowe" nazwy, co prowadzi czasami do niezrozumienia, zwłaszcza gdy w dyskusji biorą udział "miejscy" akademicy. Do cech charakterystycznych należy również czuły słuch i bystry wzrok - to również ewolucyjne konsekwencje trybu życia.

Żyją w niewielkich społecznościach rodzinnych, tworząc małe nadrzewne osady. Utrzymują kontakty głównie z okolicznymi rolnikami, smolarzami, drwalami i łowcami ale niekiedy wyruszają na dalsze wędrówki, w poszukiwaniu przygód lub miejsca do założenia własnego sioła, jeśli okolica z jakichś przyczyn przestaje im odpowiadać.Preferują handel wymienny, nie ceniąc złota. Słyną z niezwykle trwałych i funkcjonalnych wyrobów skórzanych i drewnianych, pięknie zdobionych motywami roślinnymi.

Wiele elfów przejawia zdolności magiczne, zwłaszcza ukierunkowane na wykorzystanie elementów natury dla własnych potrzeb. Łączą je też często z własną wiedzą o roślinach, którą niechętnie się dzielą z obcoplemieńcami.

Krasnoludy

Lud charakteryzujący się niższym wzrostem i bardziej krępą budową ciała, bytujący na terenach górskich, zwany jest krasnoludami. Niektórzy powiadają iż nazwa ta pochodzi od czerwonych płaszczy, jakie noszą ich kupcy, zaś same krasnoludy, twierdzą iż to uroda ich kobiet jest źródłem nadanej im nazwy - i są gotowe walczyć z każdym, kto w ich obecności spróbuje to zakwestionować. Zajmują się głównie handlem i wydobywaniem minerałów i rud metali, ale nie stronią od hodowli owiec i rękodzieła z wykorzystaniem dostępnych w górach materiałów. Krasnoludy tworzą społeczności zależne od "bogactwa okolicy" w surowce kopalne. Można śmiało założyć, że jeśli w jakichś górach odkryte zostanie złoto - to wkrótce w okolicy powstanie ich osiedle.

Budują kamienne domostwa. Rzadziej wykuwają komory mieszkalne w skałach. Ich osiedla mają charaker obronny. Mówi się nawet, że jeśli coś ma być bezpieczne, należy to zanieść krasnoludom na przechowanie. W istocie część banków należy do klanów krasnoludzkich, które "znalazły" inne źródło złota, niż naturalne. Mają duże zdolności konstruktorskie i wiedzę inżynieryjną. Bywa iż bogatsze miasta zatrudniają ich do modyfikacji i rozbudowy własnych fortyfikacji. Praca w podziemiach powoduje, że wielu z nich ma wyczulone zmysły - zwłaszcza na odbiegające od natury zjawiska związane z ziemią i skałami.

Morski Lud

Zamieszkujący liczne wyspy oraz wybrzeża Morza Siedmiu Królestw, Morski Lud ma w sumie jedną charakterystyczną cechę zewnętrzną - drobne skrzela za uszami, umożliwiające dłuższy pobyt pod wodą. Jego przedstawiciele specjalizują się w rybołóstwie i wydobywaniu flory, fauny i cennych surowców z dna morza. Niektóre społeczności uważają, się za odrębny i "lepiej rozwnięty" gatunek a Morze Siedmiu Królestw jako własną domenę. W efekcie dochodzi do konflików między nimi a kapitanami statków. Inne, chętnie wymieniają swoje towary na "cywilizowane dobra". Są również przestawiciele morskiego ludu, którzy zdecydowali się mieszkać wśród "ludzi ziemi" i żyją w nabrzeżnych miastach, zazwyczaj pracując w portach.

Morskie Elfy

Pewną charakterystyczną podgrupą morskiego ludu, są rzadko spotykane przez ludzi ziemi, morskie elfy. Tworzą niewielkie społeczności zwane "Ławicami". Stronią od cywilizacji, żyjąc wśród raf morskich i wysp wulkanicznych. Swoje siedziby ukrywają w podwodnych jaskiniach wypełnionych powietrzem, do których dostęp jest możliwy jedynie za pomocą tuneli zalanych wodą. Żyją z "darów morza", wykonując z nich sprzęty codziennego użytku, broń oraz ubrania. Niekiedy małe grupy opuszczają ławice aby wymienić nadmiar dóbr na "dary ziemi" lub inne "dary morza". Nawet wtedy jednak wolą handlować z innymi "ludźmi morza", chyba że w ich okolicy znajduje się "zaprzyjaźniona" społeczność ludzi ziemi. Oczywiście jako "dary morza" są traktowane również wszelkie dobra z wraków statków.

Języki

W świecie Siedmiu Królestw, dominujący jest język wspólny, który różni się stosunkowo nieznacznie w różnych regionach. Poza nim poszczególne społeczności mają swoje gwary i nazewnictwo lokalne na występujące w ich bezpośrednim otoczeniu zjawiska i elementy natury. Bywa iż ten sam element ma inne nazewnictwo w sąsiadujących ze sobą kulturach (tak jak na terenie Polski ziemniaki są nazywane w niektórych rejonach jako "pyry" a w innych "gróle").

Typy settingu: 
Fantasy
Dark Fantasy
Heroic Fantasy

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To tylko zabezpieczenie chroniące stronę przed botami.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.